V.l.n.r. Truus, Kelly, Leonie, Henny, met Thijs op de voorgrond. Geslaagde cursisten AB 3!

 

Nicole, geslaagd voor de cursus AB 3!

 

V.l.n.r. Margret, Jolanda, Titianne, Henriette en Sas. Geslaagde cursisten AB 1!